Na jakiej podstawie graficy wyceniają swoją pracę?
Co przy wycenie biorą pod uwagę inni pracownicy Agencji Kreatywnych?
Skoro powtarzalność projektów jest bardzo mała, to czy da się zauważyć jakieś stałe punkty?

Naszym zdaniem tak. Istotnym elementem każdej wyceny jest czas niezbędny do realizacji danego projektu.

Takie podejście ma jednak sens tylko wtedy, gdy rzetelnie ewidencjonujemy wszystkie czynności i opieramy się na faktycznych danych.

StartStop – narzędzie dla pracowników czy pracodawcy?

Rozmawialiśmy z pracownikami Agencji reklamowych i Biur projektowych. Wiele osób potwierdziło, że spotkali się z próbami liczenia czasu zarówno w studiu DTP, jak i kreatywnym. Wszyscy stwierdzili jednak, że bez odpowiedniego narzędzia rejestrowanie czasu pracy jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.
Ważne jest także to, żeby zarówno pracodawca jak i pracownik mieli właściwe i rozsądne podejście do takich metod.
System StartStop nie służy do kreowania rzeczywistości. To zaawansowane narzędzie umożliwiające rejestrację i ewidencję faktycznego czasu pracy.
Na tej podstawie Właściciele i managerowie zweryfikują, czy projekty zostały właściwie wycenione. Być może okaże się, że dobre i czasochłonne projekty, kosztują klienta bardzo mało.
Pracownicy zaś w każdej chwili sprawdzą, ile już czasu spędzili nad projektem, a tym samym lepiej rozplanują dalszą pracę tak, aby zdążyć w wyznaczonym terminie.