Informujemy, że została przeprowadzona kolejna aktualizacja w systemie StartStop.pl.

Dodaliśmy szereg nowych funkcjonalności, ułatwiających zarządzanie zadaniami, zespołu oraz rejestrację czasu ich trwania.

Zmiany w wersji 1.9.1:

– Nowy widok: „Lista zadań”. Ułatwi zarządzanie zadaniami użytkowników oraz grup.

– Możliwość dodawania zadania wielu użytkownikom.

– Nowe, rozbudowane powiadomienia systemowe