Zadaniomierz

Doskonały następca
nierzetelnej, tradycyjnej karty pracy.

Zadaniomierz StartStop jest zaawansowanym narzędziem umożliwiającym rzeczywistą ewidencje czasu poświęconego na realizacje zadań w naszej codziennej pracy.

Wzbogacony o szereg funkcjonalności pomocniczych, staje się nieodzownym narzędziem wspierającym pracę we współczesnej organizacji.

Funkcje:

możliwość startowania i stopowania zadań wraz z opcja dodania komentarza

zawsze online - system dostępny w wersji webowej oraz mobilnej

Zarządzanie
zespołem

Intuicyjne narzędzie managerskie pozwoli na optymalizację w procesie przydzielania zadań.

StartStop.pl jest idealnym rozwiązaniem dla menedżerów zdającym sobie sprawę z faktu, że standardowe systemy rejestracji czasu nie dostarczają wystarczającej informacji zarządczej.

Dzięki umożliwieniu pracownikom łatwej rejestracji realizowanych czynności oraz czasu ich trwania, uzyskujemy unikalną wiedzę o tym, co tak naprawdę robią w czasie pracy. Dzięki temu świadomie możemy wyznaczać cele i zadania dla naszego zespołu.

Funkcje:

przydzielanie zadań pracownikom

wgląd do listy zadań „w realizacji” oraz zaplanowanych „do realizacji”

tworzenie zadań i podprojektów w ramach projektów

powiadomienia mailowe o przydzielonym zadaniu, wysyłane do pracowników

Zarządzanie zadaniami

Intuicyjna alternatywa dla tradycyjnych list zadań do wykonania, pozwalająca w łatwy i przyjemny sposób określić ich priorytety

StartStop jest odpowiedzią na wszystkie problemy wpływające na brak terminowości w realizacji projektów. Przejrzysty interfejs z najpotrzebniejszymi funkcjami ułatwi pracę, nie obciążając dodatkowo użytkowników.

Funkcje:

lista zadań aktualnie realizowanych

lista zadań do realizacji

macierz Eisenhowera (priorytety)

tworzenie zadań i podprojektów w ramach projektu

Analiza danych

Planowanie działań w oparciu o rzeczywiste dane.

Dla ułatwienia analizy danych zebranych w systemie udostępniamy szereg raportów oraz możliwość łatwego podpinania nowych zestawień dostosowanych do potrzeb raportowych organizacji.

Dla kadry menedżerskiej mamy moduł analizy danych umożliwiający wielowymiarową prezentację zebranych informacji.

Wykresy prezentujące dane znacząco ułatwiają ich analizowanie. Przyśpieszają dostęp do niezbędnych informacji, dając podstawę dla właściwych założeń o czasochłonności wykonywania zadań.

Funkcje:

generowanie raportów

analiza danych poprzez tabele przestawne

Moduł śledzący

Optymalizacja systemu pracy, skutkująca wzrostem samodyscypliny pracowników

Moduł ten zbiera dane ze stacji roboczych użytkowników systemu rejestrując każdą aktywność. Dzięki niemu możemy zestawić dane jakie raportują użytkownicy wykonujący poszczególne zadania z danymi pozyskanymi ze stacji roboczych i ocenić ich wiarygodność.

Po otrzymaniu plików instalacyjnych, administrator uruchamia je na komputerach podległych mu służbowo użytkowników StartStop.

Funkcje:

czas aktywnej pracy na komputerze

czas aktywnego użytkowania aplikacji

przeglądane strony internetowe

StartStop zawsze pod ręką
Teraz także w wersji mobilnej.

Dzięki niej swoje zadania, projekty i kontrahentów masz zawsze przy sobie.