Informujemy, że została przeprowadzona kolejna aktualizacja w systemie StartStop.pl. Dodaliśmy szereg nowych funkcjonalności, ułatwiających zarządzanie zadaniami zespołu oraz rejestrację czasu ich trwania.

Zmiany w wersji 1.8.9:

  1. Dodanie funkcji przekaż zadanie dostępnej w menu zadania.

  2. Przyśpieszenie pracy na zadaniach poprzez umożliwienie wejścia do formatki zadania poprzez dwuklik.

  3. Rozszerzenie uprawnień roli menadżer.

  4. Dodanie informacji o autorze zadania i dacie jego utworzenia.

  5. Wprowadzenie poprawek zwiększających wydajność systemu.