Od kiedy wdrożyliśmy system StartStop, kancelaria rozwija się tak od strony pracowniczej, jak i od strony klienckiej. Bieżący przegląd i zarządzanie personelem wykonawczym ma tu decydujące znaczenie. Zarządzanie czasem pracy, moim zdaniem jest dla kancelarii prawnej, personalnej czy podatkowej zadaniem nadrzędnym.