Patroni przyjmujący studentów na praktyki lub absolwentów na aplikację, powinni jak najlepiej
zarządzać ich pracą. Wzorcowy model współpracy polega na tym, że aplikant, który ma już wiedzę teoretyczną przygotowuje konkretne spawy, a następnie omawia je z patronem.

Czas spędzony w kancelarii powinien służyć pogłębieniu wiedzy i zdobyciu nowych umiejętności.
Dobra organizacja zadań jest, więc w interesie każdej ze stron. Aplikant, który chce pogłębić swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności, powinien mieć jasno określone i na bieżąco przydzielane zadania.

Z drugiej jednak strony, patron chciałby poświęcać optymalnie niewielką ilość czasu swojemu podopiecznemu, a przy tym zachować poczucie, że zapewnił uczniowi niezbędne warunki do rozwoju i pozwolił mu efektywnie wykorzystać czas spędzony w kancelarii. Warto zainwestować więc w system realizujący wymagania obydwu stron.

Poprawa organizacji pracy będzie widoczna już po kilku dniach. Analiza danych zebranych w systemie pozwoli wyciągnąć wnioski na temat pracochłonności poszczególnych czynności, a także lepiej ocenić efektywność poszczególnych aplikantów.