„Człowiek orkiestra”, zwany dalej „Właścicielem firmy”

Zarządzanie małym lub średnim przedsiębiorstwem wymaga dużo bardziej skomplikowanych narzędzi niż skrzynka pocztowa i kalendarz.

Na pewnym etapie rozbudowy firmy, jej właściciel nie może być już „człowiekiem od wszystkiego”. Pojawia się potrzeba zbudowania systemu, który pozwoli mu sprawnie przydzielać pracownikom zadania i kontrolować ich realizację. Jest to naturalna konsekwencja rozwoju przedsiębiorstwa. Nie wszystko możemy zrobić sami, a efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami to prawdziwa sztuka.

Nie zawsze wymagają one dużych nakładów finansowych, ale często pozwalają na wypracowanie pewnych schematów, które znacząco odciążają Zarządzającego.

Co zyskujesz, używając systemu StartStop?

 1. Uporządkowaną i rozłożoną na grupy firmę.
  StartStop pozwoli usystematyzować zespół, poprzez podział na grupy, oraz ustanowienie osób, które zajmowałyby w nich pozycję Managera.
 2. Organizację pracy zespołu.
  Grupując pracowników, jednocześnie określamy ich kompetencje. Większy porządek oznacza mniej konfliktów. Komfort pracy w uporządkowanym „ekosystemie” to marzenie niejednego pracownika.
 3. Narzędzie do przydzielania zadań pracownikom.
  W każdym miejscu i o każdej porze możemy zlecić zadania pracownikom i sprawdzić czy są realizowane.
 4. Odciążenie zarządzającego.
  Dzięki StartStopowi z każdego miejsca, możemy kontrolować pracę zespołu i wiedzieć co dzieje się w Naszej firmie. Nie musimy wysyłać setek wiadomości, śledzić maili, prosić o raporty.
 5. Schemat i procedury wykonywania cyklicznych zadań.
  Dane uzyskane z systemu StartStop pozwolą wyciągnąć wnioski z procesu realizacji poszczególnych projektów. Jeśli robimy coś regularnie, powinniśmy stworzyć i sukcesywnie udoskonalać schemat podejmowanych czynności.
 6. System obiegu informacji.
  Zlecanie zadań do realizacji, jest częstym problemem w kilku lub kilkunastoosobowych firmach. Najczęściej odbywa się to za pomocą maili, ale taki system nierzadko skutkuje wieloma nieporozumieniami. Często nasi pracownicy czegoś nie doczytają, lub zwyczajnie zapomną. W StartStopie nie ma takiej możliwości.
 7. Skrócenie czasu wykonywania projektów.
  Szybciej wykonany projekt, to projekt, za który możemy w krótszym czasie otrzymać wynagrodzenie, co więcej, możemy podjąć się realizacji kolejnych, przynoszących dochody umów.
 8. Podniesienie jakości usług świadczonych przez firmę.
  StartStop jest nie tylko narzędziem do zarządzania, jest również narzędziem motywującym zespół. Świadomość kontroli i tego, że każde działanie zostanie zmierzone i zapisane, podnosi produktywność i zaangażowanie pracowników.
 9. System gratyfikacji.
  Kwestia motywacji i nagradzania pracowników, również została rozwiązana przez system StartStop. Widząc, ile zadań i w jakim czasie zrealizowali poszczególni członkowie zespołu, a także jak ich działania przełożyły się na zyski firmy, mamy podstawy do premiowania tych osób.

Jesteśmy przekonani, że stworzony przez nas produkt, jest idealnym rozwiązaniem dla właścicieli MŚP. Chcemy wspierać ich na różnych polach. Zapraszamy 11 marca 20016 roku do Lublina, na: I Lubelski Kongres MŚP „Partnerstwo na rzecz rozwoju i innowacji”. StartStop jako jeden ze sponsorów tego wydarzenia, przygotował dla wszystkich obecnych, specjalne upominki oraz zestawy promocyjne, które uprzyjemnią pierwsze miesiące korzystania z naszego systemu.

Jesteśmy dumni, że możemy wspierać takie inicjatywy, będące okazją do spotkania, tak wielu świetnie rozwijających się firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Mamy nadzieję, że za rok, również będziemy mieli okazję spotkać się z Państwem na kolejnym Kongresie MŚP w Lublinie.

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne, a zapisów można dokonać przez stronę http://kongresmsp.evenea.pl/