Rytm pracy w biurze rachunkowym wyznaczają odgórne i powszechnie znane terminy.
Niestety klienci, którzy doskonale zdają sobie sprawę z ich nieprzekraczalności, nie wywiązują się z obowiązków wobec księgowej.
Ciężko zaplanować pracę nie wiedząc kiedy dostaniemy dokumenty księgowe.

Jak poradzić sobie w sytuacji, gdy Klient pomimo swojej skrajnej nieterminowości oczekuje od nas, abyśmy przygotowali rozliczenie na czas?
Duża ilość klientów, a tym samym nakład pracy przecież uniemożliwia nam ręczne przypominanie o terminie dostarczenia dokumentów.

W systemie StartStop znajdziesz proste rozwiązanie.
Możesz ustawić cykliczne powiadomienia – w wyznaczonym dniu kontrahenci otrzymają automatyczne przypomnienia sms lub email o zbliżających się terminach, np. dostarczenia dokumentów.