Polityka prywatności
serwisu internetowego startstop.pl

Korzystanie z witryny internetowej www.startstop.pl (dalej: „Witryny”) oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem (dalej „Usług”) oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

startstop.pl Sp. z o.o. w Lublinie (dalej: „startstop.pl”), jako właściciel wyżej wymienionej Witryny oraz podmiot świadczący za ich pośrednictwem Usługi wskazane w zamieszczonej w Witrynie Regulaminach, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

startstop.pl zapewnia, iż nie udostępni podmiotom trzecim (w szczególności innym podmiotom gospodarczym) danych osobowych osób korzystających z ww. witryny i oferowanych za ich pośrednictwem usług (dalej: „Użytkowników).

W przypadku braku akceptacji niniejszej Polityki Prywatności uprzejmie prosimy o zaniechanie korzystania z Witryny oraz świadczonych za ich pośrednictwem Usług.

Zasady dotyczące danych osobowych

Witryna oraz świadczone przez startstop.pl za jej pośrednictwem Usługi mogą wymagać podania przez Użytkowników niektórych ich danych osobowych. Podawane przez Użytkowników dane osobowe są przetwarzane przez startstop.pl w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Witryny i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.

W przypadku składania przez Użytkownika zamówień na Usługi świadczone za pośrednictwem Witryny oraz dla potrzeb dokonywania przez Użytkowników zgłoszeń serwisowych, może być wymagane podanie przez Użytkowników dodatkowych danych osobowych (dodatkowo wymagane dane osobowe Użytkownik winien wpisać w odpowiednio oznaczone pola).

Niepodanie przez Użytkownika wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości wykonania przez Użytkownika czynności, dla dokonania której wymagane jest podanie określonych danych osobowych..

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Witryna oraz świadczone za jej pośrednictwem Usługi nie weryfikują informacji na temat wieku Użytkowników.

Osoby niepełnoletnie nie powinny korzystać z narzędzi komunikacji oraz zgłoszeń dostępnych w Witrynie, a także nie powinny dokonywać zamówień oraz subskrybować Usług.

Zabezpieczenia

Witryna oraz świadczone za jej pośrednictwem Usługi chronią bezpieczeństwo danych osobowych wprowadzanych przez Użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją, za pomocą właściwych ku temu narzędzi. startstop.pl zobowiązuje się chronić wszelkie podane przez Użytkowników dane osobowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

Dostęp do przetważanych przez startstop.pl danych osobowych mają jedynie osoby w tym celu upoważnione, odpowiednio przeszkolone w zakresie procedur przetwarzania tych danych i zobowiązane do zachowania poufności.

Niezapowiedziane wiadomości

startstop.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których dane kontaktowe otrzymano za pośrednictwem narzędzi komunikacji będącymi częściami Witryny i świadczonych za jej pośrednictwem Usług. „Niezapowiedziane wiadomości” rozumiane są jako wszelkie informacje dotyczące zmian, aktualizacji, czy też wiadomości niekomercyjnych oraz komercyjnych po uprzednim otrzymaniu zgody na ich otrzymywanie drogą elektroniczną. Gwarantujemy iż wysyłki tego typu będą sporadyczne – maksymalnie kilka, kilkanaście w roku.

Wysyłka może być realizowana bezpośrednio przez startstop.pl Sp. z o.o. lub zlecana podmiotom realizującym mailingi komercyjne. W drugim przypadku podmioty te nie będą miały wglądu w dane kontaktowe osób z list adresowych startstop.pl Sp. z o.o.

Jawne dane osobowe

W przypadku publikacji artykułów, wypowiedzi lub opinii Użytkowników na stronach Witryny, a w szczególności w komentarzach lub na forach internetowych, dane osobowe autorów, takich jak nazwa użytkownika pod jakim zarejestrował się on w naszym serwisie oraz inne dane na publikacje których wyraził on zgodę wypełniając odpowiednie pola formularza rejestracyjnego, są dostępne publicznie dla wszystkich odwiedzających. W związku z tym startstop.pl Sp. z o.o. nie może zabezpieczyć autorów tych publikacji przed działalnością osób i podmiotów trzecich mogących je wykorzystać do własnych celów.

Cookies

Witryna i usługi internetowe startstop.pl mogą zbierać dane identyfikacyjne za pośrednictwem plików cookies. Dane te służą jedynie celom statystycznym lub pomagają w wykonaniu konkretnych operacji wykonywanych przez Użytkownika.

Pliki cookies są całkowicie nieszkodliwe, zarówno dla komputera, jak i dla danych Użytkownika. W każdej chwili można je usunąć korzystając ze standardowych narzędzi przeglądarek internetowych, jednak ich brak może wydłużyć lub nawet uniemożliwić proces wykonywania niektórych czynności.

Wyłączenie odpowiedzialności

startstop.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania treści i informacji opublikowanych na swojej Witrynie, przez ich Użytkowników.

startstop.pl nie ponosi również odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników forów internetowych i w komentarzach do artykułów. startstop.pl dokłada wszelkich starań, aby w jak najszybszym czasie usunąć wpisy zawierające wulgaryzmy, naruszające dobra osobiste innych osób i niezgodne z treścią dyskusji lub komentowanego tekstu. W rażących i powtarzających się przypadkach konta użytkowników mogą być blokowane.

Rezygnacja i edycja danych osobowych

Każdy użytkownik Witryny startstop.pl ma możliwość cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych, poprawy swoich danych oraz rezygnacji z otrzymywania jakichkolwiek informacji lub materiałów, wysyłając zgłoszenie na adres: info@startstop.pl

W przypadku usług internetowych świadczonych w modelu chmurowym (SaaS), cofnięcie przez Użytkownika zezwolenia na przetwarzanie jego danych osobowych będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie tego rodzaju usługi,