Czas decyduje o sukcesie Twojej firmy

Zarządzenie firmą w oparciu o zasób czas jest stale rozwijającym się trendem w zarządzaniu. Według niego żadne przedsiębiorstwo nie może liczyć na szybki wzrost bez optymalizacji procesów pod tym kątem.

Przykład najlepszych managerów pokazuje, że zdolność zarządzania czasem decyduje o osiągnięciu sukcesu dzięki wykazaniu maksymalnej produktywności.

W dzisiejszych realiach to czas jest czynnikiem stanowiącym o konkurencyjności firmy na rynku. Właściwie nim zarządzając jesteśmy w stanie szybciej osiągnąć wyznaczone cele.

System StartStop.pl. jest wynikiem analizy potrzeb przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania czasem. Jako aplikacja webowa posiada typowe cechy oprogramowania uruchamianego w przeglądarkach, takie jak: łatwość obsługi, czy prostota interfejsu. Użytkownicy, bez specjalistycznych szkoleń mogą tuż po zalogowaniu przystąpić do pracy.

Sprawdź, jak system StartStop może odpowiedzieć na Twoje potrzeby

Modele biznesowe oparte na zarządzaniu czasem

Niezależnie od tego czym zajmuje się Twoja Firma, czas jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Jest zarówno nośnikiem kosztów jak i przychodów.

model przychodowy

Ewidencja i rozliczanie rzeczywistego czasu pracy na rzecz klientów.

Jeżeli podstawą Twojego przychodu jest realizacja usług to kluczowe jest skrupulatne rejestrowanie wszelkich prac. Szczególnie jeżeli rozliczenia z klientami są oparte o rzeczywisty czas pracy. StartStop wspiera rejestrację oraz proces rozliczenia za zrealizowane usługi.

model kosztowy

Optymalizacja kosztu pracy.

Badanie czasu trwania poszczególnych czynności w celu poprawy efektywności pracy to wyzwanie, które nabiera szczególnego znaczenia w dobie ciągle rosnącego kosztu pracy. StartStop za pomocą różnych metod pomiarowych ułatwia zebranie rzetelnych danych.

Chronometraż jest to badanie czasu trwania powtarzalnych czynności. Fotografia dnia ukazuje nam jakie czynności wykonują pracownicy podczas swojej pracy.

model zadaniowy

Podstawą sprawnego działania jest skuteczne i terminowe realizowanie zadań.

Odpowiednie zarządzanie listą zadań, z wykorzystaniem narzędzie takich jak kanban czy macierz priorytetów, umożliwia efektywną pracę.

model outsourcingowy

Kontrola i rozliczanie wykonawców zewnętrznych oraz pracy zdalnej

Powierzając zadania wykonawcom oczekujemy rzetelnej i terminowej realizacji. Dzięki ewidencji online mamy możliwość zarządzania zadaniami raz prowadzenia skutecznej kontroli realizowanych prac.

model pracy projektowej

Zarządzanie zespołem realizującym projekt lub pracującym zadaniowo wymaga umiejętności, wiedzy, doświadczenia oraz wzorowej współpracy członków zespołu.

Kluczową jest tu rola menadżera czy team leadera. System StartStop oferuje szereg narządzi wspierających planowanie pracy, delegowanie zadań czy pracę projektową. Online’owy charakter pracy daje osobie zarządzającej zespołem pełną kontrolę nad realizowanymi zadaniami.

model przychodowy

Ewidencja i rozliczanie rzeczywistego czasu pracy na rzecz klientów.

Jeżeli podstawą Twojego przychodu jest realizacja usług to kluczowe jest skrupulatne rejestrowanie wszelkich prac. Szczególnie jeżeli rozliczenia z klientami są oparte o rzeczywisty czas pracy. StartStop wspiera rejestrację oraz proces rozliczenia za zrealizowane usługi.

model kosztowy

Optymalizacja kosztu pracy.

Badanie czasu trwania poszczególnych czynności w celu poprawy efektywności pracy to wyzwanie, które nabiera szczególnego znaczenia w dobie ciągle rosnącego kosztu pracy. StartStop za pomocą różnych metod pomiarowych ułatwia zebranie rzetelnych danych.

Chronometraż jest to badanie czasu trwania powtarzalnych czynności. Fotografia dnia ukazuje nam jakie czynności wykonują pracownicy podczas swojej pracy.

model zadaniowy

Podstawą sprawnego działania jest skuteczne i terminowe realizowanie zadań.

Odpowiednie zarządzanie listą zadań, z wykorzystaniem narzędzie takich jak kanban czy macierz priorytetów, umożliwia efektywną pracę.

model outsourcingowy

Kontrola i rozliczanie wykonawców zewnętrznych oraz pracy zdalnej

Powierzając zadania wykonawcom oczekujemy rzetelnej i terminowej realizacji. Dzięki ewidencji online mamy możliwość zarządzania zadaniami raz prowadzenia skutecznej kontroli realizowanych prac.

model pracy projektowej

Zarządzanie zespołem realizującym projekt lub pracującym zadaniowo wymaga umiejętności, wiedzy, doświadczenia oraz wzorowej współpracy członków zespołu.

Kluczową jest tu rola menadżera czy team leadera. System StartStop oferuje szereg narządzi wspierających planowanie pracy, delegowanie zadań czy pracę projektową. Online’owy charakter pracy daje osobie zarządzającej zespołem pełną kontrolę nad realizowanymi zadaniami.

Co możesz uzyskać wdrażając optymalizację opartą na systemie StartStop

Rzetelna, kompletna wiedza o czasie trwania zadań

Realna poprawa organizacji pracy

Wzrost efektywności realizowanych projektów

Zwiększenie zysków przez uszczelnienie ewidencji prac

Kontrola podwykonawców

Większa samodyscyplina pracowników