Warsztaty z zarządzania czasem w życiu osobistym i przedsiębiorstwie.
Warsztaty z zarządzania czasem
w życiu osobistym i przedsiębiorstwie.

26.10.2016 roku, na zaproszenie organizacji studenckiej działających w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące zarządzania czasem. W naszym gronie znalazły się osoby nie tylko z różnych kierunków, ale wręcz z różnych uczelni. Łączyło nas przeświadczenie, że właściwe zarządzanie czasem pozwala osiągnąć wysoką efektywność , a co za tym idzie sukces w życiu zawodowym i prywatnym.

W dzisiejszych czasach każdy z nas cierpi na natłok zadań. Mamy problem z priorytetyzacją i motywacją do ich wykonywania. Decyzja o dążeniu do wypracowania w sobie umiejętności skutecznego zarządzania czasem i zadaniami jest pierwszym i bardzo ważnym krokiem do sukcesu.

Wielu studentów już pracuje, próbując pogodzić życie zawodowe z uczelnią i życiem prywatnym. Swoimi zadaniami zarządzają wykorzystując przeróżne narzędzia, od tradycyjnych kalendarzy, listy zadań, po kanban i macierz Eisenhowera.

Podczas warsztatów poruszyliśmy zagadnienia związane z planowaniem, ustalaniem priorytetów i walką z nawykiem zwlekania.

Druga część naszego spotkania dotyczyła zarządzania czasem i zadaniami w organizacji. Większość z obecnych miała za sobą pierwsze doświadczenia w pracy zawodowej. Niestety były to doświadczenia negatywne pokazujące antywzorce.

Przekazaliśmy naszym słuchaczom jak właściwe działania w kontekście zarządzania czasem i zadaniami wpływają na jakość naszej pracy, a także jej wyniki.

Dlaczego program „Akademia StartStop” jest niezbędny?

Warsztaty w SGH są jednym z elementów stworzonego przez nas programu Akademia StartStop.

Jesteśmy przekonani, że przyniesie studentom nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności biznesowe. Program przygotowany przez nas opiera się w znaczącej mierze na wieloletnich doświadczeniach w zarządzaniu procesami zachodzącymi w organizacjach, zespołem oraz projektami.

Poprosiliśmy uczestników o zaopiniowanie naszego programu edukacyjnego. Wszyscy, w anonimowej ankiecie opowiedzieli się za wprowadzeniem zajęć dotyczących zarządzania czasem i zadaniami w biznesie do programu studiów lub jako dodatkowe zajęcia. Przeważała również opinia o potrzebie zdobywania umiejętności praktycznych, jako uzupełnienie zajęć teoretycznych i już posiadanej wiedzy.

Wierzymy, że nasze działania edukacyjne podniosą poziom umiejętności praktycznych studentów oraz większą świadomość dobrych praktyk w zakresie zarządzania.

Bardzo dziękujemy za owocne spotkanie w Szkole Głównej Handlowej i do zobaczenia na innych uczelniach!