Pokażemy Ci jak w kilku krokach uporządkować i zoptymalizować system pracy w Twojej firmie.
Efektywnie organizuj pracę
w Twojej agencji reklamowej
Wyzwania i cele Twojej agencji

Organizacja i optymalizacja systemu pracy

Kontrola nad pracą zespołu

Zarządzanie zadaniami

Kontrola nad pracą zasobów zewnętrznych

Przygotowanie raportów z zakończonych projektów

10 kroków z systemem StartStop
Wprowadź pracowników do systemu. Utwórz bazy kontrahentów. Przydziel zadania lub wyznacz managerów. Realizuj zadania w ramach utworzonych projektów. Zaproś do systemu podwykonawców. Przygotuj raporty z przeprowadzonych działań. Analizuj dane z realizacji projektów. Sprawdź rentowność podjętych zleceń. Zoptymalizuj system pracy w Twojej firmie. Zarabiaj więcej.
Przykład zastosowania Projekt: "Organizacja konferencji dla młodych przedsiębiorców."

Administrator (np. Dyrektor Kreatywny) wyznacza grupę pracowników realizującą projekt. Pracę można nadzorować bezpośrednio, lub wyznaczyć osobę prowadzącą, nadając jej uprawnienia managera.

Manager ustala role i zadania do realizacji.

Pracownicy rozpoczynają otrzymane zadania lub tworzą własne, realizując proces rejestracji.

W przypadku, gdy konieczna jest współpraca z podwykonawcami (np. grafik freelancer), administrator może utworzyć konto dla zewnętrznej firmy lub pracownika i dodać ich do grupy pracującej nad projektem.

Manager analizuje postęp prac. Zarządza grupą i optymalizuje rozkład obciążenia poszczególnych pracowników. Dotrzymanie terminów z harmonogramu jest znacznie łatwiejsze.

Po zrealizowaniu zlecenia możemy przekazać naszemu klientowi raport.

Dzięki danym uzyskanym z systemu StartStop, możemy przeanalizować poziom rentowności projektu pod względem zaangażowania zespołu agencji reklamowej.

Administrator (np. Dyrektor Kreatywny) wyznacza grupę pracowników realizującą projekt. Pracę można nadzorować bezpośrednio, lub wyznaczyć osobę prowadzącą, nadając jej uprawnienia managera.

Manager ustala role i zadania do realizacji.

Pracownicy rozpoczynają otrzymane zadania lub tworzą własne, realizując proces rejestracji.

W przypadku, gdy konieczna jest współpraca z podwykonawcami (np. grafik freelancer), administrator może utworzyć konto dla zewnętrznej firmy lub pracownika i dodać ich do grupy pracującej nad projektem.

Manager analizuje postęp prac. Zarządza grupą i optymalizuje rozkład obciążenia poszczególnych pracowników. Dotrzymanie terminów z harmonogramu jest znacznie łatwiejsze.

Po zrealizowaniu zlecenia możemy przekazać naszemu klientowi raport.

Dzięki danym uzyskanym z systemu StartStop, możemy przeanalizować poziom rentowności projektu pod względem zaangażowania zespołu agencji reklamowej.

StartStop w Twojej agencji to mniej stresu, lepsza organizacja pracy oraz wyższe przychody.